JOYSchools

มอนเดลีซผนึกกำลังจิตอาสาจากคณะผู้บริหารทั่วโลก ร่วมทำดี เพื่อเด็กไทย

 

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมอนเดลีซจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนโรงเรียนวัดแหลม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในกิจกรรม “Moments of JOY” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ซึ่งมุ่งสร้างความเข้าใจให้แก่เด็กไทยถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ผ่านเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดยการ์ตูน ‘M Hero’ สื่อเอ็ดดูเทนเมนต์ อันเป็นพันธกิจหลักของมอนเดลีซในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย

 

ณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของมอนเดลีซในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน และส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการผ่านโครงการ JOY Schools –โรงเรียนสุขหรรษา ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารระดับสูงของมอนเดลีซจากหลากหลายภูมิภาคของโลกได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมในประเทศไทย และเราจะยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจหลักขององค์กร เพื่อเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขและตอบแทนสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

 

กิจกรรม “Moments of JOY” ในครั้งนี้ นอกจากการใช้สื่อเอ็ดดูเทนเมนต์พร้อมแมสคอต M Hero ที่ออกแบบสร้างสรรค์มาเพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน และเข้าใจถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้ามากขึ้น คณะผู้บริหารจิตอาสาของบริษัทฯ ยังร่วมมือร่วมใจกันเติมเต็มความสุขหรรษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดแหลม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสะท้อน 3 แนวคิดหลักของโครงการ คือ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Nutrition Education), การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food)

 

โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ริเริ่มขึ้นในปี 2556 ครอบคลุมหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 คน จาก 48 โรงเรียนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีพนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซมากกว่า 3,000 คน ที่ได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเป็นเวลากว่า 20,000 ชั่วโมง

 

 

Visitors: 288,609