youngblood

นักศึกษา ม.สยาม ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ แบรนด์ยังบลัด...พลังเพื่อเลือดใหม่

               

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ร่วมกับบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม กับโครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่โดยโครงการมีเป้าหมายในการขยายฐานผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และคนรุ่นใหม่มากขึ้น สร้างจิตสำนึกการเป็น ผู้ให้พร้อมกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตเดิมเพิ่มการบริจาคจากปีละ 1 ครั้งเป็นปีละ 2 ครั้ง หรือต่อเนื่องทุก 3 เดือน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติขาดแคลนเลือด และเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสยาม

 

Visitors: 290,939