amarin

ส่งเสริมให้เยาวชนไทย รักการอ่านหนังสือกับโครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข

 

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน  และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือของน้องๆ เยาวชน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุขโครงการดีๆ เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ หันมาใส่ใจการอ่านหนังสือให้มากขึ้น

 

มณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และยังมีหน่วยงานของภาครัฐสนับสนุนอีก คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน คือรากฐานที่สำคัญ ในการเรียนรู้และการพัฒนาส่งเสริมทักษะของเด็กๆ ซึ่งเราได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

 

กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ โรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง โดยในแต่ละโรงเรียน จะจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้นมา มีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คน  และมีการบันทึกวัดผลจากการเข้าชมรม ผ่าน คู่มือบันทึกรักการอ่านเพื่อเข้าคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จ ในช่วงสุดท้ายของโครงการ

 

ชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของโครงการนี้ ที่ให้ความสำคัญกับเด็กในการส่งเสริมให้อ่านหนังสือ เพื่อจะได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ จึงเข้าร่วมเป็น 1  ในโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้ และแน่นอนเราได้จัดตั้งชมรม รักการอ่าน โดยมีสมาชิกชมรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 5 จำนวน 100 คน ซึ่งนักเรียนทุกคน จะทำกิจกรรมอ่านหนังสือ ผ่าน คู่มือบันทึกรักการอ่านนอกจากเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่มีคุณค่า เพราะช่วยผลักดันให้เยาวชน รักการอ่านมากยิ่งขึ้น

 

ภายในงานส่งมอบหนังสือให้แก่ น้องๆ ภายใต้โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุขยังได้รับเกียรติ จากผู้บริหารระดับสูง คุณ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  ร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาและผลการดำเนินงาน พร้อมเล่าถึงประสบการณ์การอ่านที่เป็นเรื่องประทับใจในวัยเด็ก ในช่วงกิจกรรม Book Talk  และ อ่านสร้างสุขเรื่องราวที่มาพร้อมแรงบันดาลใจ จนมีนักเขียนในดวงใจ และหนังสือเล่มโปรด  ณ บริเวณ ห้องสมุดชมรมรักการอ่าน ของโรงเรียนอีกด้วย พร้อมกันนั้น เด็ก ๆ ในโรงเรียนยังได้ร่วมสนุกกับ กิจกรรมอีกมากมาย อาทิ  กิจกรรมเล่านิทาน จากกลุ่ม นกจิ๊บจิ๋วหลิว กิจกรรม อ่านแลกกัน”  นำหนังสือเล่มโปรดของตัวเองมาโชว์ที่บูธ เพื่อ แบ่งกันอ่าน”  และยังร่วมสนุกด้วยการบอกชื่อหนังสือเล่มโปรด แล้วรับ Mini Book ที่ระลึกเล่มใหม่ ไปอ่านต่อที่บ้านอีกด้วย

 

`ส่งความรู้ สร้างความสุขโครงการดีๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ รักการอ่าน  สู่รากฐานที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการ ควบคู่ไปกับการศึกษา ที่สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงาน การดำเนินชีวิต เพื่อเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

 

ติดตามโครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุขเพิ่มเติมได้ที่  The Happy Read .com และทาง Facebook The Happy Read

 

Visitors: 288,733