conwood

คอนวูด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

จรินทร์ จักกะพาก (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบโล่รางวัลระดับเงิน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 จัดโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการสิ่งแวดล้อม (องค์การมหาชน) ให้แก่ นริศ ศรัทธาสมบูรณ์ (ซ้าย) รองประธานด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ตัวแทนจากบริษัท คอนวูด จำกัด  ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของบริษัท คอนวูด จำกัด อย่างยิ่งในฐานะเป็นองค์กรแห่งความแห่งความปลอดภัยชั้นนำของประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงานอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

 

Visitors: 290,931