scblife

ประกันชีวิตที่มีครอบคลุมหรือยัง อยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม เลือกแบบไหนดีให้ตรงใจเรา

 

ในแต่ละวันชีวิตคนเราดำเนินไปอย่างไม่แน่นอน และอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา ประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ  ของใครหลายคนที่ต้องการความคุ้มครองให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจไร้กังวล ทั้งยังเป็นหลักประกันสำหรับคนข้างหลังได้ด้วย ขณะเดียวกันประกันชีวิตยังเป็นอีกหนทางหนึ่งในการออมเงินและลดหย่อนภาษี จึงไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้จะมีคนไทยสนใจทำประกันชีวิตกันมากขึ้น

 

การทำประกันชีวิตนอกจากจะมีส่วนที่เรียกว่า สัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังมีส่วนที่เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติม  เรียกว่า สัญญาเพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้ประกันชีวิตของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจุบัน ความคุ้มครองเพิ่มเติมมีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อได้ตามความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละคน ดังนี้

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุ  ช่วยลดความกังวลจากความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ  ซึ่งคุ้มครองทั้งในกรณีเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลจากการสูญเสียอวัยวะ และหรือทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล  ตัวช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ที่จะช่วยลดภาระค่ารักษาส่วนต่างจากสิทธิ์รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิ์ตามสวัสดิการประกันกลุ่มที่เรามีอยู่แล้ว  ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรมทั้งจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้ป่วยในที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และผู้ป่วยนอก[1]

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ เพราะเมื่อเจ็บป่วยไม่ได้มีเพียงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท่านั้นที่ต้องกังวล  แต่รายจ่ายอื่น ๆ ก็ยังต้องรับผิดชอบเหมือนเดิม และรายได้อาจขาดหายไปเพราะต้องหยุดทำงานชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปยังคนในครอบครัว ดังนั้น ประกันค่าชดเชยรายได้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงเรื่องเงินระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล[2] และยังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ตามจำนวนวันที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย[3]

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมที่ช่วยรักษาเงินออมให้เหลือใช้ แม้วันที่โรคร้ายแรงมาเยือน ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทั้งความเร่งรีบ ความเครียด พฤติกรรมการกิน การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ หรือขาดการออกกำลังกาย ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้มีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ ฉะนั้น ควรมองหาหลักประกันที่ช่วยเตรียมเงินก้อนไว้พร้อมรับมือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจากโรคร้ายแรง โดยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนี้จะให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ รวมถึงการเสียชีวิต และ/หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 

ในขณะที่ประกันชีวิตหลักเปรียบเสมือนหลักประกันให้กับคนข้างหลัง สัญญาเพิ่มเติมจึงช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ทำประกันได้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล  ซึ่งช่วงอายุของผู้ซื้อประกันเอง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำมาใช้พิจารณาการเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม   ที่เหมาะสมกับแต่ละวัยได้ ดังนี้

 

วัยเริ่มทำงาน (อายุ 22-29 ปี)

ส่วนใหญ่คนวัยนี้ยังไม่มีภาระทางครอบครัว เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ รักอิสระ และมักใช้ชีวิตแบบท้าทาย รวมทั้งยังมีรายได้จากการทำงานยังไม่สูงมากนัก แนะนำให้เริ่มต้นทำประกันชีวิตเพราะจ่ายเบี้ยประกันไม่สูงเนื่องจากอายุยังน้อย และควรเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองสุขภาพ เพื่อให้คุณพร้อมรับความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

 

วัยเริ่มสร้างครอบครัว และเริ่มมั่นคง (อายุ 30-45 ปี)

วัยนี้เริ่มเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว จึงควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมรับมือกับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว  แนะนำให้ทำประกันชีวิตที่มีทุนประกันสูงเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับคนข้างหลัง และควรเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ความคุ้มครองโรคร้ายแรง รวมทั้งความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการเงินเมื่อเจ็บป่วย และอาจขาดรายได้จากการหยุดทำงาน

 

วัยเตรียมพร้อมเกษียณ (อายุ 45 ปี ขึ้นไป)

เป็นช่วงวัยที่ต้องเตรียมพร้อมด้านการเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ควรเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะค่าใช้จ่ายหลังจากที่เราเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราเตรียมตัวช้าไปอาจไม่เพียงพอ ควรพิจารณากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ และเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านสุขภาพ และโรคร้ายแรง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินในกรณีที่เจ็บป่วย จึงอุ่นใจได้ว่าเงินออมจะไม่หมดไป แม้ต้องนอนพักรักษาตัวระยะยาว

 

เพราะชีวิตทุกวันนั้นไม่แน่นอน เราจึงควรเตรียมพร้อมด้วยการวางแผนประกันกับทุกช่วงชีวิต และควรเลือกซื้อประกันชีวิตจากบริษัทที่น่าไว้วางใจ ซึ่งมีแผนประกันชีวิตและความคุ้มครองเพิ่มเติมที่หลากหลายสอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของเรา เช่น ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจ เต็มสิทธิที่มี  และใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล 

 

[1]ตามเงื่อนไขรับประกันที่ตกลงกันเมื่อเริ่มทำประกัน

[2] นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

[3] สูงสุดตามเงื่อนไขรับประกัน

 

 

Visitors: 288,609