iSKY

นวัตกรรมความงาม

 

รศ.พญ.รังสิมา  วณิชภักดีเดชา และ พญ.สรวลัย  รักชาติ แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญประจำไอสกายเซ็นเตอร์ (iSKY Center) เป็นตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศ “Golden Record Award Merz Portfolio 2018จาก มร.ฟิลลิป เบอร์ชาร์ด ซีอีโอกลุ่มบริษัทเมิร์ซฟาร์มา ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับเอเชียแปซิฟิก เมื่อเร็วๆนี้  

 

Visitors: 289,038