dst

แพทย์สมาคมแพทยผิวหนังฯ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร โดยมีวันทนีย์  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สำนักอนามัยห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแค 2” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการผู้สูงอายุและทำการรักษาโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ  นำโดย ผศ. พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สังคาลวณิช , รศ.พญ.ณัฏฐา  รัชตะนาวิน, พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล, พญ.สุวรรณา เจริญพุทธคุณ, พญ.นิรมล วัชระรังษี, พญ.นภัทร ภูมิรัตน  และพญ.บุราลักษณ์ อภิวงศ์สุวรรณ  ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค  2

 

Visitors: 289,765