SCB Abacus

เอสซีบี อบาคัส เปิดตัว เก็บหอมแอปออมเงินที่ใช้ AI แนะนำรูปแบบการออมให้ถึงเป้าหมาย   

 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว เก็บหอมแอปพลิเคชันการออมเงินใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย ทุกการใช้จ่าย AI ช่วยเก็บให้คุณ ชูจุดเด่นที่ความสามารถในการแนะนำรูปแบบการออมเงินให้ถึงเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเมื่อเร็วๆ นี้ได้จับมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้เป็นกลุ่มแรก เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่ก่อนเริ่มวัยทำงาน พร้อมเตรียมจัดเวิร์คช็อปเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น นำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาที่เรียนมาโดยตรงแล้ว ยังจำเป็นต้องมีทักษะในการดำเนินชีวิต รวมถึงวินัยทางการออม ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตที่ดี การสนับสนุนของ เอสซีบี อบาคัส ในการนำแอปพลิเคชันการออมเงินที่ทันสมัยให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ จึงเป็นการจุดประกายให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้การออมที่เหมาะสม ผ่านเทคโนโลยีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

 

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเรามีความมุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออมให้แก่เยาวชน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมวินัยทางการเงิน และยังเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” ที่มีศักยภาพสูงทั้งจากอาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาที่มีความรู้รอบด้าน และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ นอกจากนี้ เรายังได้วางแผนเตรียมจัดกิจกรรม Hackathon เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Science เข้าร่วมแข่งขันในเร็วๆ นี้

 

แอปพลิเคชัน เก็บหอมเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้แล้วที่ www.kebhom.com

 

Visitors: 290,013