SEALECT

ไทยยูเนี่ยน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในสปป.ลาว

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลชั้นนำและเป็นเจ้าของแบรนด์ SEALECT ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลกระป๋องจำนวน 5,000 กระป๋อง ผ่านไปยังกระทรวงแรงงานของประเทศลาว เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตกในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

Visitors: 288,555