oishi

โออิชิ กรุ๊ปนำทีมคณะผู้บริหารโออิชิร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน (CPR)

 

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารโออิชิร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงาน (CPR) จัดโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกนายแพทย์ ประสาท เหล่าถาวร (คนกลาง)กรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้หลักการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 290,012