The Happy Read

อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ร่วมกับ ไทยเบฟ สานต่อโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข

 

โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุขเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน  เดินหน้า ส่งมอบหนังสือดีมีคุณภาพ ให้น้องๆ เยาวชนกว่า 52 โรงเรียนทั่วประเทศ  ล่าสุดส่งมอบอีก 3 จังหวัด ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ พร้อมมุ่งมั่น ปลูกฝังการรักการอ่านด้วยกิจกรรม สนุกสนาน  สร้างเสริมการเรียนรู้  และรากฐานที่ก่อให้เกิดทักษะ พัฒนาการในอนาคต  ผ่านกิจกรรมรักการอ่าน และทูตนักอ่านคนดัง

 

โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุขเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่างบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ได้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา พร้อมจัดกิจกรรมด้วยการนำดาราคนดังสวมบท ทูตนักอ่านร่วมเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ

 

เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ มณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน คือรากฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพียงอ่านกันวันละ  15 นาที  ซึ่งเราได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ ในโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง ทั่วประเทศ โดยในแต่ละโรงเรียน จะจัดตั้งชมรมรักการอ่านขึ้นมามีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คน  และมีการบันทึกวัดผลจากการเข้าชมรมผ่าน คู่มือบันทึกรักการอ่านเพื่อเข้าคัดเลือกโรงเรียน 10 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จ ในช่วงสุดท้ายของโครงการ

 

โดย 3 จังหวัดที่เดินหน้าส่งมอบหนังสือที่ผ่านพ้นไปคือ โรงเรียน บางคูวัด จ. ปทุมธานี  โรงเรียนวัดจุฬามณี พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนสาธิตชุมชน ฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบทีโรงเรียนวัดจุฬามณี  (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)   โดยมี คุณ อดิศักดิ์  เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นผู้ส่งมอบโครงการ โดยได้กล่าวถึงโครงการว่า มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กับโครงการดีๆ แบบนี้ สำหรับเด็กๆ ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าการอ่านมี

 

ความสำคัญกับพวกหนูมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพื่อสอบ อ่านเพื่อบันเทิง หรืออ่านเพื่อความรู้  การอ่านหนังสือจะเป็นเครื่องมือที่พัฒนาพวกหนูในอนาคต การอ่านที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดคือการที่หนู ๆ ทุกคนนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ จำไว้นะว่า การเปิดหนังสือ เท่ากับเปิดโลกกว้าง ให้กับตัวเรา

 

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดจุฬามณี ยังถือเป็น 1 ใน 18 โรงเรียนที่อยู่ใน โครงการ “Partnership School” (โรงเรียนร่วมพัฒนา) ที บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล โดยมีบทบาทหลักคือ เป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา หรือ กรรมการบริหารการศึกษาของโรงเรียน การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนเป็นคนดีของสังคมสืบไป

 

สำหรับ โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’  ในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่า Influencer คนดัง อาทิ  แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียน สาธิตชุมชนฯ สมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่  เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นตัวแทนส่งมอบที่ โรงเรียน บางคูวัด ปทุมธานี และ  ฌอห์ณ จินดาโชติ เป็นตัวแทนส่งมอบที่โรงเรียนวัดจุฬามณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน  อาทิ  กิจกรรม Book Talk พูดคุยถึงการอ่าน นักเขียนในดวงใจ และหนังสือเล่มโปรด, กิจกรรมอ่านสร้างสุข การอ่านที่แลกกันอ่าน ด้วยการนำหนังสือเล่มโปรดของตัวเองมาแบ่งกันอ่าน, กิจกรรมเล่านิทาน พร้อมความสนุกและความสุขจากการอ่านอีกมากมาย

 

`ส่งความรู้ สร้างความสุขโครงการดีๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ รักการอ่าน สู่รากฐานที่ช่วยให้เกิดพัฒนาการ ควบคู่ไปกับการศึกษา ที่สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในการทำงาน การดำเนินชีวิต     เพื่อเติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ

 

ติดตามโครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุขเพิ่มเติม ได้ที่  The Happy Read .com และทาง Facebook The Happy Read

 

 

 

Visitors: 289,649