Green University

ออม ปานตะวัน เฟรชชี่ มศว. คณะพลศึกษา คว้าตำแหน่งฑูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 2018

 

ออม ปานตะวัน บรรเทิง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สาวสวยคนเก่งแถมมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศวิสัยทัศน์และเจตนารมย์ที่ชัดเจน เพื่อต้องการมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อก้าวสู่ 1 ใน 100 มหาลัยสีเขียวของโลก โดยจะเริ่มต้นจากตัวเองและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว เช่นการพกถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก ต่อจากนั้นจะใช้ทุกเครื่องมือที่มี สื่อสารออกไปให้เพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมมือร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

Visitors: 290,011