KUNNA

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวร้าน ‘KUNNA’

 

สุคนธา อินทรวิชัย (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมงานเปิดตัวร้านขนมแบรนด์ ‘KUNNA’ ขนมทานเล่นสัญชาติไทย ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการผลิตผลไม้อบแห้ง และขนมแปรรูปแบบใหม่ พร้อมการออกแบบที่ทันสมัยและยังคงความเป็นไทย  ที่โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ นับเป็นร้านค้ารายล่าสุดที่เชื่อมั่นในศักยภาพของศูนย์ และมุ่งหวังจะขยายโอกาสทางการขายสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนโครงการ    

 

Visitors: 293,383