Wienna

เวียนนา รับมอบตรารับรองธุรกิจตลาดแบบตรง มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

 

ศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) ผู้จัดจำหน่ายชุดชั้นในเวียนนา  เข้ารับมอบตรารับรองธุรกิจตลาดแบบตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ภายใต้โครงการมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงจาก สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย สคบ. กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 290,934