citibank

มูลนิธิซิตี้ผนึกคีนัน ปั้นชุมชนต้นแบบ ปลอดหนี้ครัวเรือน

 

วันวิสาข์ โคมินทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วยริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด (กลาง) กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ ชุมชนต้นแบบปลอดหนี้ครัวเรือน ซึ่งโครงการดังกล่าวมูลนิธิซิตี้จับมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สร้างเสริมความรู้และวินัยทางการเงินที่ดีในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผ่านการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การบริหารค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การออมเงิน และการบริหารจัดการหนี้สิน อันนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว

 

Visitors: 288,736