taradtoryod

ลงนามความร่วมมือ

 

โสมพัฒน์-นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง โครงการตลาดต่อยอดและ ไปรษณีย์ไทยโดย สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จับมือผนึกกำลังเป็นพันธมิตรพิชิตอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พัฒนาการค้าและส่งออกระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็น HUB ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถแข่งขันในระดับประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยจัดพิธีการลงนามบันทึกการเซ็นสัญญาร่วมมือกัน ณ ห้องสาทร เอ็มไพร์ทาวเวอร์

 

Visitors: 289,647