Iceberg

รุกตลาดเครื่องดื่ม...สู่ประเทศจีน

 

บริษัท ไอซ์เบิร์ก เบฟเวอเรจ จำกัด โดย สลิลาพร กองทองมณีโรจน์ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และณฐภัทร สุวรรณโน (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมลงนามสัญญาทางธุรกิจกับ บริษัท ไอซ์เบิร์ก (กวางโจว) อินดัลเทรียล จำกัด โดย มร.เจสัน ฮัน (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ อำนวยการ ในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตั วแทนจำหน่ายเครื่องดื่มเพิ่ มความสดชื่นทางเลือกใหม่ ไอซ์เบิร์ก อัลเทอร์เนอร์จี้ ดริงค์ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ณ บริษัท ไอซ์เบิร์ก เบฟเวอเรจ จำกัด 

 

Visitors: 288,556