Oishigroup

ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561’

 

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบบ้านประชารัฐตามโครงการ ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561” โดยบริษัทฯ เข้าไปช่วยซ่อมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับมาลัย ก๊กฝ้าย และครอบครัว  เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยมี ศราวุธ สุวรรณจูฑะ (ที่ 4 จากขวา) นายอำเภอวังม่วง ตัวแทนภาครัฐมาร่วมรับมอบ ที่ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 288,608