UD

ยูดี ทาวน์ - ไทยประกันชีวิตจัดแคมเปญมอบน้ำดื่ม

 

พรสม นิลสอาด (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับณัฏฐา ศรีปัญญา (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 97 อุดรธานี บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดแคมเปญ เอ็นเกจเมนท์ วิท ไทย ไลฟ์ คาร์ด”(Engagement With Thai Life Card) มอบน้ำดื่มฟรีสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงแสดงบัตร ไทย ไลฟ์ คาร์ด หรือ กรมธรรม์ไทยประกันชีวิต ที่โซนอาหารยูดี แซบ สเตชั่น (UD Zaap Station) หรือจุดประชาสัมพันธ์ ซอย 2 ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ จังหวัดอุดรธานี เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน ปีหน้า !!!!

 

Visitors: 288,559