ZTE

เยี่ยมชมบูธ

 

ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รวมถึงดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติ มาเยี่ยมชมบูธพร้อมชื่นชมการมีส่วนร่วมของ ZTE ต่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งศักยภาพของแบรดน์ ZTE ได้นำเทคโนโลยี 5G ที่มีแบนด์วิชท์สูง (bandwidth) และค่าหน่วยเวลาต่ำ (latency) มาใช้กันอย่างรวดเร็ว ZTE คาดการณ์ว่าจะมีบริการ Internet of Everything (IoE) บริการบนคลาวน์ บริการแบบเสมือนจริง บริการแบบอัจฉริยะที่กำลังจะเกิดขึ้น ในปีที่กำลังจะถึงนี้อย่างแน่นอน พร้อมชี้แนวโน้มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังนำโซลูชั่น IOT อันทันสมัยของ ZTE ไปใช้ในอุตสาหกรรมของตน เช่น โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband Network)  สมาร์ทกริดและความปลอดภัยของสาธารณะ (Smart Grid and Public Safety) เพื่อส่งเสริม Big Data ในประเทศไทย เป็นต้น  ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้

 

 

Visitors: 289,287