Brands

แบรนด์รับรางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2018

 

ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 หรือ แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทยสาขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประจำปี 2018 ให้กับผลิตภัณฑ์ แบรนด์โดยมี นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลThe Most Powerful Brands of Thailand 2018 จัดโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Visitors: 289,649