PTTEP

ปตท.สผ.นำ 70 เยาวชนภาคอีสานเรียนรู้คุณค่าป่าจากห้องเรียนธรรมชาติในค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5

 

 

PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ค่ายภาคอีสาน ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายของปีนี้จัดขึ้นที่โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จ.อุดรธานี ในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 โดยนำเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จากภาคอีสาน จำนวน 70 คน มาร่วมค่ายเพื่อเรียนรู้ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนธรรมชาติ ซึมซับคุณค่าของป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ และนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงภายใต้แนวคิด เปลี่ยนเพื่อโลก - Change for Climate” โดยน้อง ๆ เยาวชนจะได้ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการของเสียในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในโครงการ ขยะสู่พลังงานที่บ้านทับไฮ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี  ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน  และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซแอลพีจี  อีกทั้ง ยังสามารถนำกากมูลสัตว์ที่เหลือในบ่อก๊าซชีวภาพมาใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย

 

นอกจากนั้น น้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้การสร้างระบบกรองของเสียและดักจับไขมันจากวัสดุธรรมชาติผ่านนวัตกรรมสีเขียว ดักมันเพื่อโลกโดยการสร้างระบบกรองของเสียและการดักจับไขมันจากวัสดุธรรมชาติมาใช้กรองน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ก่อนที่จะนำไปทิ้ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับขึ้นสิ่งแวดล้อม และ  น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้การสร้างแนวกันไฟบนภูฝอยลม เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

 

กิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย PTTEP Teenergy ซึ่ง ปตท.สผ. จัดทำขึ้นในทุก ๆ ค่าย ทั้งค่ายภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้กับน้อง ๆ  ในการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ปตท.สผ. จะสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000 บาท รวม  100,000 บาทต่อภาค เพื่อให้เยาวชนนำไปจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนของตนเอง ช่วยลดปัญหาของชุมชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่

 

แม้ว่าค่ายทั้ง 4 ภาค ของโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ซึ่งมีเยาวชนมาร่วมค่ายรวม 280 คนทั่วประเทศจากผู้สมัครกว่า  3,000  คนในปี 2561 จะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ความมุ่งหมายของ ปตท.สผ. ที่ ต้องการปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนยังคงดำเนินต่อไป เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนรวมพลังความคิด และลงมือทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมในวงกว้างให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

Visitors: 290,012