TMB

ทีเอ็มบี ส่งมอบ โครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่

 

ปิติ ตัณฑเกษม (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ส่งมอบโครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มสามล้อเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครทีเอ็มบี ที่ต้องการร่วมกันอนุรักษ์สร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้อ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มสามล้อในเมืองเชียงใหม่เหลืออยู่เพียงจำนวน 40 คันสุดท้ายให้คงอยู่และสืบทอดสู่ลูกหลาน ด้วยการสร้างรูปแบบการปั่นสามล้อให้เป็นที่จดจำ มีมาตรฐาน ทั้งด้านการแต่งกาย การบริการ การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถสามล้อให้น่าใช้บริการ การจัดทำเส้นทางการเดินทางโดยสามล้อสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการรวบรวมประวัติความเป็นมาของรถสามล้อ โดยนำเสนอผ่านช่องทาง Facebook : Chiang Mai Trishaw Project โครงการสามล้อเชียงใหม่ นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา TMB Make THE Difference ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

 

Visitors: 292,213