TCCGROUP

ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนมูลนิธิ ซ.โซ่อาสา

 

กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ รีเทล จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (TCC GROUP) ผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ นำโดยนางสาวกัญญภัส วิจิตรพรรณกุล หัวหน้างานการตลาด พร้อมด้วยนางสาวสุคนธา อินทรวิชัย ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ และทีมงาน มอบทุนการศึกษา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เยาวชนของมูลนิธิ ซ.โซ่อาสา หรือกลุ่มอาสาสมัครอิสระที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมี ครูปู่คุณธีระรัตน์ ชูอำนาจ อาสาสมัครที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ มูลนิธิ ซ.โซ่อาสา ศูนย์ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงบางซื่อ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 60 คน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ในย่านบางซื่อที่ศูนย์การค้าเกตเวย์ แอท บางซื่อ วางแผนจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Visitors: 293,383