Thonburi2

รพ.ธนบุรี2 สร้างความสุขวันคริสต์มาส2018

 

เรวดี  ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี2 มอบของขวัญ ให้แก่เด็กที่มารับบริการและนอนพักรักษาตัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและ มอบความสุขให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจในเทศกาลแห่งความสุขนี้  ณ ห้องพักผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

Visitors: 289,765