Loreal

มอบวุฒิบัตร

 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉลองความสำเร็จโครงการสร้างอาชีพเสริมสวยให้ผู้ขาดโอกาส มอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตรโครงการ “Beauty For a Better Life” หรือโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยความร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ เพื่อช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพช่างผม โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการมอบวุฒิบัตรจาก ลอรีอัล ประเทศไทย และสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ให้แก่ผู้จบหลักสูตรจากทั้งหมด 4 รุ่น พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้ขาดโอกาสทางสังคมที่สนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 5

 

Visitors: 290,068