Osotspa

โอสถสภา ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขนสินค้าราคาพิเศษร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

 

วรรณิภา ภักดีบุตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าพบ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ที่ 3 จากขวา) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสที่โอสถสภาได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวง พร้อมหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคตที่โอสถสภาจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

Visitors: 288,735