SCG

เอสซีจี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก มอบหลังคาและปูนซีเมนต์

 

เอสซีจี โดย ธิเชษฐ ศรีสุริยนต์ Southern Business Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สนับสนุนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ มูลค่า 1,000,000 บาท ปูนซีเมนต์ มูลค่า 280,000 บาท และหินคลุก จำนวน 500 ตัน ให้แก่ จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนำไปใช้ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน และถนนที่ชำรุดใน จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบภัย โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน ร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาและช่าง ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านเรือน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศาลาประชาชน บริเวณชุมชนรอบโรงงาน

 

Visitors: 293,383