TOSHIBA

โตชิบา ไทยแลนด์ ฉลอง ๕๐ ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต จัดวิ่งการกุศล ๕ ภาค ระดมทุนช่วยโรงพยาบาลท้องถิ่น

 

กนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จ โดยเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบ ๕๐ ปีในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการใส่ใจในเรื่องการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์โตชิบาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว  เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและได้รับความสะดวกสบาย  มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมเสมอมา โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนปรัชญา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเพื่อสังคมไทย และจะยังคงยึดถือต่อไป

 

ที่ผ่านมา โตชิบาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์โตชิบาแก่นักเรียน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี การให้ความสำคัญเรื่องงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประกวดภาพถ่ายและงานศิลป์ประเภทต่างๆ ภายใต้งาน ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตที่ทำมาต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี โดยได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   โดยคำนึงถึงตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า อาทิ ปลูกป่า  ป่าชายเลน  ปลูกปะการัง  ปล่อยช้าง ปล่อยเต่าทะเล สร้างโป่งดิน เป็นต้น

 

สำหรับในปีนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ยังคงทำต่อเนื่อง เราจะเน้นย้ำเรื่องการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการทำบุญ ภายใต้แนวคิด Sports Marketing  โดยจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น

 

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙ในครั้งนี้  จะจัดขึ้นใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ราชบุรี และเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนจากทั่วประเทศ ได้มาวิ่งออกกำลังกาย ได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ และยังเป็นการร่วมทำบุญไปพร้อมๆ กัน 

 

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้พันธมิตรมากมายอาทิ หอการค้าจังหวัด โรงพยาบาล ร้านค้าในท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังได้ให้บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลและจัดการการแข่งขัน เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันวิ่งระดับประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการดูแลการวิ่ง อาหาร เครื่องดื่ม ภาพถ่ายสวยงามแน่นอน

 

การแข่งขันวิ่งการกุศลรายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙จะแบ่งออกเป็น ๕ สนาม ประกอบด้วย

 

-       สนามที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN จันทบุรี วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์

 

การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running จัดที่หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๙

 

-          สนามที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสิชล คนเมืองคอน

 

การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running ผสม On The Beach จัดที่หาดสิชล อำเภอสิชล ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๐๑๙

 

-       สนามที่ ๓ จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสุดแซ่บ แดนอีสาน

 

การแข่งขันวิ่งประเภท City Run จัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๙

 

-          สนามที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งเด็กแนว กิ๊บเก๋ เท่ห์สุดฤทธิ์

 

การแข่งขันวิ่งประเภท Graffiti Run จัดที่แคททาวน์ อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๐๑๙

 

-          สนามที่ ๕ จังหวัดเชียงราย ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต๋เจ้า

 

การแข่งขันวิ่งประเภท Cross Country จัดที่วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๙

 

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.toshiba.co.th/toshibarun โดยเริ่มเปิดจำหน่าย วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

อัตราค่าสมัครสำหรับการแข่งขันวิ่งในระยะทางต่างๆ มีดังนี้

 

                                             Early Bird Rate                                         Regular Rate                     

-ระยะทาง ๒๑.๑ กม.             ราคา ๗๐๐ บาท/คน                               ราคา ๘๐๐ บาท/คน

-ระยะทาง ๑๐ กม.                ราคา ๖๐๐ บาท/คน                               ราคา ๗๐๐ บาท/คน

-ระยะทาง ๕ กม.                   ราคา ๕๐๐ บาท/คน                               ราคา ๖๐๐ บาท/คน

 

ในโอกาสที่โตชิบา ไทยแลนด์ มีอายุครบ ๕๐ ปีในปีนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นกับคนไทยว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและมุ่ง นำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความสุขของทุกครอบครัว แต่ยังเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ สังคมไทย โตชิบา ไทยแลนด์มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไป ด้วยกันกับสังคมไทยกอบกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Visitors: 289,651