SCG

เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

 

เอสซีจี มีมติแต่งตั้ง วิชาญ จิตร์ภักดี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคแกจจิ้ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562  เป็นต้นไป

 

วิชาญ จิตร์ภักดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในเอสซีจี อาทิ

 

·       President & CEO, United Pulp and Paper Co.,Inc.

·       กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

·       กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 

Visitors: 290,935