Loreal

ลอรีอัล ติดโผบริษัทน่ายกย่องด้านการส่งเสริมสตรีในสถานที่ทำงาน วัดโดยดัชนีความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์กปี 2019

 

บลูมเบิร์กได้คัดเลือกลอรีอัลให้เป็น 1 ใน 230 บริษัท ที่ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศปี 2019 (Bloomberg Gender-Equality Index) ซึ่งคัดเลือกตามความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความโปร่งใสด้านการรายงานความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน โดยในปีนี้คะแนน GEI ของลอรีอัลเพิ่มขึ้นไปถึง 93.50 คะแนนจากทั้งหมด 100 คะแนน

 

ลอรีอัลมีความมุ่งมั่นดำเนินงานในเรื่องความเสมอภาคทางเพศมาอย่างยาวนาน และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าสิ่งนี้จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จุดไฟให้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้ลุกโชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและยอดการเติบโตให้สูงขึ้น ซึ่งในปี 2560 พนักงานของลอรีอัลทั่วโลกมีสัดส่วนผู้หญิงเป็นจำนวน 69% ของพนักงานทั้งหมด 46% เป็นคณะกรรมการบริหาร 33% เป็นกรรมการผู้จัดการ และ 48% เป็นคณะกรรมการการจัดการ และในประเทศไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเป็นคณะกรรมการบริหารกว่า 50%  และเป็นระดับผู้จัดการกว่า 75%

 

ลอรีอัล มุ่งรักษามาตรฐานความเท่าเทียมทางเพศตามมาตรฐานระดับสูงโดยมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 ลอรีอัลได้ทำงานร่วมกับ 2 องค์กรอิสระคือ EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) และ GEEIS (Gender Equality European and International Standard) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดการในเชิงลึกอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพนักงานปัจจุบันและนโยบายการจ้างงานกับบริษัทสาขาในเครืออย่างเข้มงวด

 

ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2018 และเมื่อรวมข้อมูลเข้ากับบริษัทจาก 10 กลุ่มธุรกิจซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน 36 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ พบว่าบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าตลาดรวมกันถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีพนักงานรวมกว่า 15 ล้านคน เป็นผู้หญิงจำนวน 7 ล้านคนทั่วโลก โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลจากอีก 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึง อาร์เจนติน่า จีน อิสราเอล และแอฟริกาใต้

 

 

Visitors: 290,007