SCCC

ปูนอินทรี มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 100 ตัน ฟื้นฟูผู้ประสบภัยในภาคใต้จากพายุปาบึก

  

ยงยุทธ สง่างาม Head of Corporate Reputation บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรี สนับสนุนปูนซีเมนต์จำนวน 100 ตัน เพื่อโครงการ รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้โดย กระทรวงแรงงาน จะนำไปใช้ประโยชน์ในการร่วมฟื้นฟู และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ปาบึกในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี สุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

 

Visitors: 268,772