Total

การประกาศรายชื่อ 9 คน สุดท้าย ผู้ที่เข้ารอบในรายการ“The Startupper of the Year” โดย Total

 

ปลุกพลังความคิดของคุณ!

 

คึกคักโครงการแข่งขันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและมีการคัดเลือกผู้เข้าแข่งแข่งขัน ผ่านแบบสอบถามและผลโหวตจากการกด “like และ Share” ก่อนที่จะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสังคมอย่างเข้มข้น โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายจะเลือกโปรเจคด้วยตัวเองในสองวัน และจะได้รับการฝึกฝนก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย  ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ผู้อำนวยการหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ,คุณปิยธิดา ไตรนุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,คุณวิสุทธิ์ ปุณณะหิตานนท์ Joint Venture & Business Development Manager โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์, คุณชนิดาภา ชุ่มมณี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและไอที ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ The Startupper of the Year 2018 - 2019 โดย โททาล  ณ กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่ามี ผู้สมัคร 9  คน เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ดังนี้

 

1.นาย กิติคุณ โกศล

2.นายณัฐพล วรรณทอง

3.น.ส. ภูริชญา ผุดผ่อง

4. น.ส. นิสรีน ศรีสุพลี

5.น.ส. พัฒน์นรี เพิ่มวัฒนานนท์

6.นาย วจนะ จงรุจิภิญโญ

7.น.ส. วริศรา ลิ้มพรจิตรวิไล

8.นายศุภกาญ ฤกษ์ศิริสุขสวัสดิ์

9.น.ส. สุภาภรณ์ อุ่นวิจิตร

 

ส่วนขั้นตอนการคัดเลือกเสร็จสิ้นประกาศผลในวันที่ 27 ก.พ.2019  คณะกรรมการจะประกาศ 3 รายชื่อผู้ชนะในรายการ Startupper of the Year 2018 - 2019 โดย บริษัท Total  ณ กรุงเทพ ฯ ผู้ประกอบการหน้าใหม่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนพร้อมการให้คำแนะนะช่วยเหลือส่วนตัว และ การฝึกสอนจาก โททาล และแคมเปญการสื่อสารเพื่อเผยแพร่โครงการของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ประกอบการหญิงยอดนิยมในหนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อสนับสนุนโครงการของเธอ รางวัลจะมอบให้ในพิธีอย่างเป็นทางการ

 

The Startupper of the Year 2018-2019 โดย โททาล ถูกจัดขึ้นพร้อมกันใน 55 เมือง ซึ่งมี 37 เมืองในแอฟริกา 11 เมืองใน เอเชีย-แปซิฟิก และ ในพื้นที่ตะวันออกกลาง 4 เมืองในอเมริกา และ 3 เมืองในยุโรป ได้รับความร่วมมือทั้งหมดจากสังคมและเศรษฐกิจในประเทศเจ้าภาพทั่วโลก โดยการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ริเริ่มโครงการของพวกเขาให้เป็นจริงและการเสริมสร้างการแข่งขันในสังคมท้องถิ่น

 

รายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้สามารถตรวจสอบดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ : https://startupper.total.com

 

สำหรับ Total (โททาล) คือ บริษัทฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอันดับหนึ่งใน 4 ของโลก ที่มีเครือข่ายมากกว่า 130 ประเทศ พนักงานกว่า 100,000 คน  และสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุด ใช้งานในกว่า 130 ประเทศ, จุดมั่งหมายของเราคือการเป็นผู้ผลิตพลังงานหลักที่มีความน่าเชื่อมากที่สุด

 

Visitors: 268,772