CPALL

ซีพี ออลล์ จัดงาน วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL”เปิดตลาดนัดแห่งโอกาสด้าน ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษาพร้อมช้อปปิ้งสินค้า SME และสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในร้านเซเว่นฯ ราคาพิเศษ

 

ซีพี ออลล์ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนตามปณิธานขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” มอบโอกาสสำคัญด้าน ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษาร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้ SME และเกษตรกรที่ต้องการขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ / 24 Shopping นักเรียนที่สนใจมาขอทุนการศึกษา หรือสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ที่สนใจมาสมัครทำงานกับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงาน ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ฯลฯ ได้มาพบปะสนทนาหาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมรับฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด/SME การให้คำปรึกษาทางการเงิน ผู้สนใจร่วมงานฟรีตลอดทั้ง 3 วัน 27-29 มีนาคม 62 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคม ที่มีพันธกิจในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้รับโอกาสจากคนไทยที่ให้การตอบรับการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และอีคอมเมิร์ซ www.24shopping.co.th ด้วยดีเสมอมา และเพื่อส่งมอบโอกาสดีคืนสู่สังคมไทย ซีพี ออลล์ จึงได้เตรียมจัดงาน วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

 

สำหรับการมอบโอกาสให้กับคนไทย เป็นไปตามปณิธานขององค์กร คือ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนซึ่งที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบโอกาสให้กับคนไทยใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติแรก โอกาสทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ ได้ให้โอกาสกับคู่ค้า พันธมิตร ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เกษตรกรไทย กว่า 3 หมื่นราย ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้ากระจายไปทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสาขาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 1 หมื่นแห่ง รวมไปถึงผู้รับเหมาในการสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และอุปกรณ์ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมอบโอกาสในการบริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้กับบุคคลภายนอก โดยปัจจุบันมีร้าน สโตร์ บิสิเนส พาร์ทเนอร์ กว่า 6,000 ร้าน

 

มิติที่สอง โอกาสทางอาชีพการมีงานทำ ซีพี ออลล์ ได้สร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับคนไทยทั่วประเทศได้มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และส่วนหนึ่งยังได้ทำงานที่จังหวัดบ้านเกิด ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานทั่วทุกภูมิภาคกว่า 170,000 คน มิติที่สาม โอกาสทางการศึกษา โดยได้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่าย ยังได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมไปแล้วกว่า 5 หมื่นคน และมิติที่สี่ โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการด้วยความพิถีพิถันคัดสรรสิ่งที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาที่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

 

การดำเนินกิจกรรมในทั้ง 4 มิติหลัก ได้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ที่ได้ร่วมสนับสนุนสังคมในทุกภาคส่วน ลูกหลานได้เรียนหนังสือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับเกษตรกรในท้องถิ่น ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศไทย ทำให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ เชื่อว่าการ ให้โอกาสทำให้ทุกชีวิตก้าวหน้าไปด้วยกัน

 

 “บริษัทตั้งเป้าหมายให้งานนี้เป็นงานที่ให้โอกาสแก่คนไทยได้มีงานทำ มีการศึกษาที่ดี มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และให้โอกาสคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ 24 Shopping โดยเปิดโอกาสให้ SME ได้พบปะเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในอนาคตเพื่อการร่วมมือที่ดีสุวิทย์ กล่าว

 

ด้าน บัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงรายละเอียดว่า ภายในงาน วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการด้านโอกาสต่างๆ ที่จัดแสดงภายในซีพี ออลล์ พาวิเลี่ยน การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ SME กว่า 250 บูธ การนำสินค้า SME มาเสนอเพื่อจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯ และ 24 Shopping (SME Business Matching) การจัดแสดงสินค้าและบริการขององค์กรภาครัฐและเอกชน การออกบูธของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์และบูธสโตร์ บิสิเนส พาร์ทเนอร์ เซเว่น อีเลฟเว่น การให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ และการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561

 

นอกจากนี้ ในงานยังมีการรับสมัครงานในกลุ่มซีพี ออลล์ กว่า 35,000 อัตรา การให้ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมทั้งการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ที่พลาดไม่ได้ อาทิ กลยุทธ์วางแผนการตลาดขั้นเทพ ฉีกกฎการตลาด SME ยุคใหม่, การสร้างแบรนด์ SME ให้ดังบนโลกโซเชียล ถอดรหัสความสำเร็จ SME และจะขายสินค้ากับ 7-11 ต้องทำอย่างไร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการSME เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายรายการในราคาพิเศษในงานแถลงข่าวงาน วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” มีผู้ที่ได้รับโอกาสจาก ซีพี ออลล์ ที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วย

 

โชติวัฒน์ ตระกูลมีโชคชัย เป็นสโตร์พาร์ทเนอร์ หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ครอบครัวทำธุรกิจเป็นสโตร์พาร์ทเนอร์ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เมื่อ 20 กว่าปีแล้ว ทำให้ธุรกิจนี้เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจของครอบครัว เราได้เห็นความยั่งยืนและความก้าวหน้ามาโดยตลอด รู้สึกมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตไปกับทางซีพี ออลล์ได้ จึงตัดสินใจร่วมธุรกิจต่อจากคุณพ่อคณแม่ ซึ่งทางซีพี ออลล์ ก็ได้ช่วยเหลือและสร้างโอกาสที่ดีให้กับครอบครัว และพนักงานที่ร้าน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ทางด้าน วุฒิชัย เจริญศุภกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลังผัก จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ผักสลัดและผลไม้พร้อมรับประทาน แบรนด์  โอ้! เวจจี้กล่าวว่า ทางซีพี ออลล์ ได้ให้โอกาสกับบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาสินค้า และวางตลาดสินค้าผักสลัด และผลไม้พร้อมทานร่วมกัน โดยเริ่มจากการกำหนดปริมาณการขายที่เหมาะสม ซึ่งทำให้วางแผนได้ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกรผู้ปลูกผัก ให้ประมาณการณ์การปลูก และราคาได้ล่วงหน้า ปริมาณการผลิตสามารถคาดการณ์ได้ ไม่มีผลผลิตล้นเกินความต้องการ จึงทำให้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรเรื่องราคาผลผลิตได้ และเกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพมากขึ้น

 

ส่วน วีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ละมาย ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนมหวานวุ้นมะพร้าวตราแม่ละมาย หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืนปี 2559 ประเภท SME ยอดเยี่ยม กล่าวว่า แม่ละมายเคยล้มเหลวสมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง แต่ได้รับโอกาสให้นำสินค้าเข้าไปขายในเซเว่น อีเลฟเว่น การจ่ายเงินก็เป็นเครดิตที่สั้น และยังมีทีมงานให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทำให้แม่ละมายเติบโตก้าวหน้าในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของแม่ละมายก็ได้รับโอกาสเช่นกัน แรงงานทั้งทางตรงที่ทำงานในโรงงาน หรือทางอ้อมที่รับงานไปทำที่บ้าน ต่างมีรายได้มั่นคง เกษตรกรที่ผลิตวัตถุดิบก็ได้รับความรู้ด้านการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย สามารถป้อนวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้โรงงานแม่ละมาย ทำให้ได้รับราคาดีกว่าในท้องตลาด ซึ่งการนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาผลิตเป็นสินค้า ยังทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณค่าด้วย

 

ปิดท้ายด้วย สโรชา เมอแลกู นักศึกษาทุน PIM Smart ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า ตอนจบ ม.6 หนูแทบไม่เห็นโอกาสที่จะได้เรียนต่อ เพราะทางบ้านยากจน พอมีอาจารย์จากปัญญาภิวัฒน์มาแนะแนว ทำให้มีความหวัง หนูได้ทุนการศึกษาที่นี่ ซึ่งมีการเรียนการสอนแบบ Work–Based Education จึงได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ตอนเรียนปี 2 ค่าครองชีพเริ่มสูง เงินเก็บจากงานพิเศษก็เริ่มหมด อาจารย์ได้แนะนำกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยเหลือค่าครองชีพให้นักศึกษา ทำให้หนูดีใจมาก นอกจากนี้ หนูยังได้รับโอกาสอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ได้ไปฝึกงานที่ King Power ทำให้ได้ประสบการณ์ดีๆ มีรายได้ดีๆ และปีนี้หนูได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Sias International University ด้วย ต้องขอขอบคุณซีพี ออลล์ ที่มีทุนการศึกษา มีกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ ที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่เด็กด้อยโอกาสอย่างพวกหนู

 

Visitors: 270,172