Sahapat

สหพัฒน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว มอบความร่มรื่นให้อุทยานพุทธมณฑล

 

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเครือสหพัฒน์ พร้อมด้วยบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ สวนอุทยานพุทธมณฑลซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งสำคัญที่สหพัฒน์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมอบความร่มรื่นให้อุทยานสวนพุทธมณฑล โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล พร้อมทั้งมอบต้นพุทธรักษาจำนวน 4,200 ต้น ให้อุทยานพุทธมณฑลนำไปปลูกตกแต่งทัศนียภาพบริเวณลานหน้าอุทยานสวนพุทธมณฑลให้สวยงาม เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางพุทธศาสนา พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายต่อไป

 

Visitors: 268,771