RJ

รพ.ราชวิถี เปิดงาน ต้อหินโลก”  World glaucoma day 2019

 

นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจักษุวิทยาฯ พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์  นพ.เกษม เสรีศิริขจร  พญ.ชุติมา สุภาวเวช และทีมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเปิดงาน ต้อหินโลก World glaucoma day 2019” เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพดวงตา ซึ่งพบว่าต้อหินเป็นสาเหตุการตาบอดอันดับสองของโลก พร้อมได้รับเกียรติจาก "เบนซ์ - ดริณทร์รัฏ มีนะวาณิชย์" (เบนซ์ วงพริกไทย) มาร่วมรณรงค์เชิญชวนด้วยโดยภายในงาน มีเสวนาให้ความรู้ถึงความสำคัญการดูแล-ป้องกัน รักษาดวงตา และบริการตรวจสุขภาพดวงตา รวมทั้งการตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคตา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ OPD  ชั้น 10อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

 

Visitors: 289,707