Pruksa

พฤกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมปิดไฟ 1 ชม. ลดโลกร้อน โครงการ 60+ EARTH HOUR 2019

 

พฤกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+EARTH HOUR 2019) จัดโดย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) : FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย เพื่อร่วมรณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 20:3021:30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ใส่ใจ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลักลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อ

 

Visitors: 289,708