TikTok

TikTok ร่วมกิจกรรม 60+ Earth Hour 2019 ชวนผู้ใช้รักษ์โลก ลดใช้พลังงาน

 

TikTok แอปพลิเคชันสร้างสรรค์วิดีโอขนาดสั้นชั้นนำระดับโลกชวนผู้ใช้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019) พร้อมเมืองใหญ่ทั่วโลก ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมรณรงค์การลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 289,704