Seefah

สีฟ้า มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อใช้ในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ทวีรัชฎ์ รัชไชยบุญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยในโครงการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

 

Visitors: 289,705